Ứng dụng kế toán

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Ngày 17/04/2014 TỔNG CỤC THUẾ đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/2012.
Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.5

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 3.2.5

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.2.5.
Nâng cấp HTKK 3.2.4

Nâng cấp HTKK 3.2.4

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC:
Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, theo Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13
Kê khai thuế GTGT trên Excel

Kê khai thuế GTGT trên Excel

Trong công tác kế toán,việc nhập dữ liệu luôn là khâu rủi ro nhất về việc sai sót, vì nó là nguồn tạo dựng nên cơ sở dữ liệu để kế toán xử lý nghiệp vụ sau đó, vì vậy quản trị rủi ro ở khâu nhập dữ liệu sẽ là khâu cực kỳ quan trọng, cần tuân thủ quy trình một cách nghiêm ngặt, điều này giúp giảm thiểu rủi ro các khâu còn lại
Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01

Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01

Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất theo đúng quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC