Cập nhật luật thuế mới

Một số thay đổi mới đáng chú ý về hóa đơn.

Một số thay đổi mới đáng chú ý về hóa đơn.

Ngày 31/03/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Thông tư 39/2014/TT-BTC thay thế cho Thông tư 64/2013/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ tổng hợp những điểm mới đáng chú ý về hóa đơn theo thông tư này.
THÔNG TƯ 119/2014/TT- BTC Ngày 25/08/2014

THÔNG TƯ 119/2014/TT- BTC Ngày 25/08/2014

Ngày 26/08/2014 - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2014/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08, Thông tư số 85/2014/TT-BTC,Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
Mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014

Mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014

Theo Nghị Định Số 109/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 24/09/2013, quy định mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014.
Đối tượng, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Đối tượng, điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư
Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/07/2014 của Tổng Cục Thuế v/v phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
5 điểm rắc rối đầu tiên của Thông tư 119/2014/TT-BTC

5 điểm rắc rối đầu tiên của Thông tư 119/2014/TT-BTC

Một số bất cập từ thông tư 119 mới ban hành được mổ xẻ trên nhiều khía cạnh.
Mức lương tối thiểu vùng năm 2014

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014

Kể từ ngày 01/01/2014 theo Điều 2 Thông tư Số 33/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội quy định: Mức lương tối thiều vùng năm 2014 cụ thể như sau
Mẫu số BC21/AC, báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Mẫu số BC21/AC, báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày nếu bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế thì sẽ không bị phạt. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)
Mục lục nộp thuế

Mục lục nộp thuế

Mục lục nộp các loại thuế áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp mới nhất.
Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, theo Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13:
Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng

Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng, theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC mới nhất hiện hành.
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định hóa đơn mới nhất

Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định hóa đơn mới nhất

Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in từ 5 ngày xuống 2 ngày khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, sau 2 ngày nếu không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
Một số điểm mới TT 78/2014 về thuế TNDN

Một số điểm mới TT 78/2014 về thuế TNDN

Kế toán Hà Nội xin được tóm tắt một số điểm mới đang lưu ý trong TT78/2014. Giúp các bạn có cái nhìn chi tiết và cụ thể hơn trong thông tư này