Kể từ ngày 1/1/2014 theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương cụ thể như sau:

 

  1. Mức đóng bảo hiểm hàng tháng cụ thể như sau:

 

 

Các khoản trích theo lương

Đối với DN (tính vào Chi phí) (%)

Đối với người LĐ (Trừ vào lương) (%)

Cộng (%)

Bảo hiểm xã hội

18

8

26

Bảo hiểm y tế

3

1,5

4,5

Bảo hiểm thất nghiệp

1

1

2

Kinh phí công đoàn

2

 

2

Cộng (%)

24

10,5

34,5

 

 

 

- Đơn vị được giữ lại 2% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc để chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.(Hằng quý hoặc hằng tháng phải quyết toán với cơ quan BHXH)

 

2. Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc:

 

- Mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

 

Lưu ý: Những lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc độc hại thì cộng thêm 5%.

 

Chi tiết xem thêm tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2014

 

3. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT:

 

a. Đóng hằng tháng:

 

- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng,

(Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước)

 

b. Đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần (một năm 02 lần):

 

- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 

Nếu bạn chưa biết làm thủ tục tham gia bảo hiểm như thế nào, thì có thể xem chi tiết tại đây: Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm hiểm xã hội

 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán của mình! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi.


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn