Theo Nghị Định Số 109/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 24/09/2013, quy định mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014.

Mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014

1. Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn chậm.

  • Nộp chậm sau 10 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000
  • Nộp chậm sau 20 ngày: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000
  • Lập sai, không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 và phải lập lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp đó để nộp cho cơ quan thuế.
  • Nếu phát hiện sai sót nhưng vẫn trong thời gian nộp báo cáo thì có thể lập lại để nộp vì cơ quan thuế nhận báo cáo cuối cùng chính xác nhất.

2. Phát hành hóa đơn mà không nộp thông báo

- Có 2 mức sử phạt:

a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng:

- Thông báo phát hành hóa đơn không đày đủ nội dung theo quy đinh.

- Niêm yết hóa đơn phát hành không theo quy định.

b. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng:

- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

3. Mất hóa đơn GTGT

- Có 6 mức phạt đối với trường hợp này:

a. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn.

- Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng:

- Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

c. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng:

 

- Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

 

d. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:

- Không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

e. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng:

- Hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng.

f. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng:

- Hành vi cho, bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

________________________________________________________________________

 

Công ty chúng tôi chuyên làm các loại dịch vụ kế toán, in hóa đơn, dịch vụ báo cáo thuế, làm báo cáo tài chính... cho các doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao, chi phí rẻ. Yên tâm sản xuât kinh doanh không lo bị cơ quan thuế phạt.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI

Công ty dịch vụ  kế toán Hà Nội

Mr Thành :  0966.694823-01688.597.497

Email: dichvuketoanthanhxuan@gmail.com


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn