Theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 là Công cụ dụng cụ. Công ty kế toán Hà Nội  xin hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng chi tiết và cụ thể như sau:

 

1. Các phương pháp phân bổ công cụ dụng cụ

 

Dựa vào giá trị và thời gian sử dụng CCDC các bạn có thể phân bổ theo các cách sau:

 

- Nếu CCDC có giá trị nhỏ: Các bạn có thể hạch toán luôn vào chi phí của tháng đó.

- Nếu CCDC có giá trị lớn: Các bạn có thể phân bổ làm nhiều kỳ (Bạn phải lập 1 bảng phân bổ CCDC và phân bổ theo giá trị và thời gian sử dụng thực tế của DN. Chi phí phân bổ đó sẽ được trích đều vào hàng tháng)

- Căn cứ vào thời gian sử dụng CCDC mà bạn lựa chọn cho vào chi phí trả trước dài hạn hoặc ngắn hạn.

 

Chú ý: Thời gian phân bổ các loại công cụ dụng cụ tối đa không quá 2 năm

(Theo Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ tài chính)

 

- Khi đưa CCDC vào sử dụng, thì ngày đưa vào sử dụng là ngày bắt đầu tính Phân bổ CCDC:

 

 

2. Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ làm nhiều kỳ:

 

 

Mức phân bổ hàng năm

=

Giá trị CCDC

Thời gian phân bổ

 

 

Mức phân bổ hàng tháng

=

Mức phân bổ hàng năm

12 tháng

 

Nếu CCDC mua về mà sử dụng ngay các phải xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng, cụ thể như sau:

 

Mức phân bổ phát sinh trong tháng

=

Mức phân bổ hàng tháng

x

Số ngày sử dụng trong tháng

Tổng số ngày của tháng p/s

 

Ta có:

 

Số ngày sử dụng trong tháng=Tổng số ngày của tháng p/s-Ngày bắt đầu sử dụng +1 

 

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin lấy 1 ví dụ để các bạn hình dung rõ ràng hơn:

Ví dụ: Ngày 6/3/2014 Công ty kế toán Hà Nội mua 1 máy tính (CCDC) trị giá 20.000.000 chưa thuế VAT. Chi phí vận chuyển, cài đặt là 2.000.000 chưa VAT. Và máy tính này mua về cho Giám đốc sử dụng ngay.

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định thời gian phân bổ CCDC:

- Công ty dự định sẽ phân bổ cho 12 tháng (1 năm).

 

Bước 2: Xác định mức phân bổ hàng năm:

 

Mức phân bổ hàng năm = Giá trị CCDC/ Thời gian phân bổ

 Giá trị CCDC = 20.000.000 + 2.000.000 = 22.000.000

= > Mức phân bổ hàng năm = 22.000.000 / 1 = 22.000.000 / năm

 

Bước 3: Xác định mức phân bổ hàng tháng:

Mức phân bổ hàng tháng = Mức phân bổ hàng năm /12 tháng

=> Mức phân bổ hàng tháng = 22.000.000 / 12 = 1.833.000 / tháng

 

Bước 4: Xác định mức phân bổ trong tháng 3/2014:

Mức phân bổ trong tháng 3/2014 = Mức phân bổ hàng tháng / Tổng số ngày của tháng 3/2014 x Số ngày sử dụng trong tháng 3

Số ngày sử dụng trong tháng 3 = Tổng số ngày của tháng 3 – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

= > Số ngày sử dụng trong tháng 3 = 31 – 6 + 1 = 26 ngày

=> Mức phân bổ trong tháng 3 = (1.833.000 / 31)  X 26 = 1.537.000 đồng

 

Như vậy trong tháng 3/2014 các bạn được trích 1.537.000 đồng vào chi phí kinh doanh. Hàng tháng được trích 1.833.000 và được phân bổ trong 1 năm.

 

Sau khi đã xác định được mức phân bổ, các bạn tiến hành hạch toán.

Chi tiết xem tại đây: Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

 

Chúc các bạn công tác tốt !


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn