Kế toán chắc hẳn không thể không gặp phải công việc này.Sau khi mua công cụ dụng cụ, chúng ta hoạch toán như thế nào, chi phí phân bổ ra sao, bài viết sau Công ty kế toán Hà Nôi xin được hướng dẫn cách hoạch toán phân bổ công cụ dụng cụ khi chúng được mua về.

Khi mua CCDC về các bạn hạch toán ghi tăng CCDC:

1. Hạch toán CCDC khi mua về

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

 

Sau khi đã xác định được là mua CCDC về dùng cho bộ phần nào, các bạn xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng và thời gian muốn sử dụng để tính phân bổ hợp lý. Chi tiết xem tại đây: Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

 

2. Hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

 

- Căn cứ vào thời gian phân bổ cho CCDC mà ta lựa chọn đối tượng kế toán thực hiện Chi phí trả trước cho phù hợp.

 

Nợ TK 142 – Phân bổ CCDC ≤ 12 tháng (ngắn hạn)

Nợ TK 242 – Phân bổ CCDC > 12 tháng (dài bạn)

Có TK 153

 

Đến cuối kỳ (cuối tháng) kế toán tiến hành hạch toán Chi phí Phân bổ CCDC trong tháng đó, theo Bộ phận sử dụng:

 

Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất (Theo QĐ 48)cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng (Theo QĐ 48)

Nợ TK  6422 – Bộ phận Quản lý (Theo QĐ 48)

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (Theo QĐ 15)

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (Theo QĐ 15)

Nợ TK 641 -  Chi phí bán hàng (Theo QĐ 15)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  (Theo QĐ 15)

Có TK 142 – CP trả trước Ngắn hạn

Có TK 242 – CP trả trước Dài hạn

 

Đó là những công việc mà kế toán phải làm khi phát sinh việc mua CCDC phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

 

Kế Toán Hà Nội chúc các bạn công tác tốt với chia sẻ trên !


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn