Hệ thống các nghiệp vụ đang khiến bạn đau đầu? Hôm nay Ban quản trị webiste xin được chia sẻ với bạn đọc quan tâm bài viết Tổng hợp các nghiệp vụ kế toán cần có, phải nhớ.Hướng dẫn cách nhớ nhanh các tài khoản.

 

Mua hàng

N 152,153,155,156,211,641,642.......; Gia mua chưa bao gồm thuế GTGT

N 133 ; Thuế GTGT mua vào

   C 111, 112, 331 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn.

 

Khi thanh toán công nợ kỳ trước hoặc trả trước tiền hàng cho NCC

N  331

   C 111, 112

 

Bán hàng

N 111, 112,131 : Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

      Có 511: Doanh thu ghi theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

      Có 3331  Thuế GTGT bán ra

 

Khi thu công nợ kỳ trước của KH, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng

Nợ  111, 112

  Có 131

Ngân hàng trả lãi cho DN

N 112

  C 515

Phí dịch vụ tài khoản , phí in sao kê ( Các chi phí liên quan đến doanh  nghiệp )

N 642

  C 112

Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng ( do đi vay)

Nợ 635

   Có  111,112

Thu vốn góp cổ phần của cổ đông

Nợ 111,112, 221

 Có  411

 

 

CÔNG CỤ , DỤNG CỤ, NVL, THÀNH PHẨM

 

Các xác định nguyên giá của CCDC. NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí liên quan ( vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu, TTĐB (  Nếu có ) - các khoản giảm trừ ( CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

 

1. Phương pháp tính giá xuất kho

- Phương pháp bình quân gia quyền

                                     Gía trị thực tế loại tồn đầu kỳ + giá trị thực tế cùng loại nhập trong kỳ

ĐGBQ cả kỳ dự trữ = -----------------------------------------------------------

                                      Số lượng thực tế từng loại tồn đầu kỳ + số lượng thực tế nhập trong kỳ

- Phương pháp nhập trước xuất trước

Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước

- Phương pháp nhập sau xuất trước

- Phương pháp này đơn hàng nào nhập về sau sẽ được xuất trước

- Phương pháp thực tế đích danh

Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

 

2. Xuất công cụ dụng cụ

 

- Khi mua CCDC ta nhập kho CCDC

Nợ 153

Nợ 1331

 Có 111,112,331

 

- Khi xuất dùng

 * Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

N 154 : sử dụng cho bộ phận sản xuất

N 641 : Sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : Sử dụng cho bộ phận QLDN

  C 153 : công cụ dụng cụ

* TRường hợp 2 : Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

 

+ Khi xuất dùng

N 142 ( dưới 1 năm tài chính)             

N 242 ( Trên 1 năm tài chính)

  C 153

 

+ Khi phân bổ từ 2 lần trở lên

N 154: sử dụng cho bọ phận Sx

N 641 :  sử dụng cho bộ phận bán hàng

N 642 : sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

  C 242, 142

Nếu bạn chưa biết hoạch toán công cụ, dụng cụ mời bạn xem : Hướng dẫn hoạch toán công cụ dụng cụ

 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Các xác định nguyên giá của TSCD= Gía mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên quan ( Vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt...) + Thuế nhập khẩu ( nếu có)- các khoản giảm trừ ( Ck thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

 

1. Khi mua TSCĐ

N 211

N 133

  C 111, 112, 331

* Chú ý

- Khi mua TS phải kết chuyển nguồn ( kết chuyển đúng nguyên giá của Ts)

- Mua TS bằng vốn vay dài hạn hay bằng nguồn vốn kinh doanh thì không phải kết chuyển nguồn.

 

2. Hàng tháng tính khấu hao

Thường các DN tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

N 154/ 641 / 642

   C 214

 

3. Trong quá trình sử dụng mà thanh lý , nhượng bán

 

- Xóa sổ

N 214 : Tổng giá trị khấu hao tình đến thời điểm thanh lý, nhượng bán

N 811: Giá trị còn lại

 C 211: Nguyên giá TS

 

- Giá thỏa thuận

N 111,112,131

  C 711 : Giá thỏa thuận của 2 bên

   C 3331 thuế GTGT bán ra của TS

 

- Trường hợp có tân trang sửa chữa trước khi thanh lý

N 811 Chi phí thanh lý

N 133 Thuế gtgt

  C 111, 112, 331

 

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

 

1. Các khoản trích theo lương

 

Chỉ tiêu           BHXH (26%)  BHYT (4,5%) BHTN(2%)     KPCĐ(2%)

Trừ vào CP của DN    18%     3%       1%       2%

Trừ vào lương 8%       1,5%    1%      

 

2. Hạch toán

Lương phải trả các bộ phận của DN

Nợ 154/641/642

Có 334

Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN

Nợ 154/641/642 (18% x lương cơ bản)

Có 3383

 

Nợ 154/641/642 (3% x lương cơ bản)

Có 3384

 

Nợ 154/641/642 (1% x lương cơ bản)

Có 3389

 

Nợ 154/641/642 (2% x lương cơ bản)

Có 3382

 

Trích các loại bào hiểm , thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

 

Nợ 334

Có 3383

 N 334  ( 1,5% x  lương cơ bản)

 C 3384

 

N 334  ( 1% X lương cơ bản)

C 3389

 

Thanh toán lương cho CNV

 

N 334                    Lương thực lĩnh = Tổng lương ( Tổng bên Có TK 334) - các khoản giảm trừ vào lương ( Tổng bên Nợ TK 334

C 111/ 112

 

- Nộp các khoản BH

 

N 3383 

 

N 3384

 

N 3389

 

  C 111/ 112

 

 

Hi vọng với những chia sẻ ở trên các bạn đã phần nào hệ thống lại được các nghiệp vụ của mình. Bên cạnh đó cũng rất nhiều bạn còn thiếu sót những kĩ năng, kiến thức, Kế Toán Hà Nội liên tục khai giảng các khóa học kế toán thực hành trên bộ chứng từ thực tế.

Mời bạn tham khảo chương trình,hình thức đào tạo của chúng tôi với mọi đối tượng.

 

>>>Xem : Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết hay đã quên gần hết

 

>>>Xem : Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào Tạo-Dịch Vu

Công ty Kế Toán Hà Nội

Tel: 09 666 94823-01688 597497

Skype: thanhnguyen140290 (Chat, Voice để được hỗ trợ ngay)

Email: thanhntkthn@gmail.com


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn