Ngoài những phím tắt mang tính chung cho một file làm việc cơ bản của office nói chung, Kế Toán Hà Nội gửi tới các bạn những phím tắt bổ sung cho excel,để các bạn dễ so sánh, dễ nhớ, dễ áp dụng.

 

File

Ctrl + O = Ctrl + F12 = Ctrl + Alt + F2: mở file cũ

Ctrl + N: mở file mới

Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời

Ctrl + S = Ctrl + Shift + F2: save

F12 = Save as

Ctrl + P = Ctrl + Shift + F12: in

Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ

Ctrl + di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình

 

Font

Ctrl + B: in đậm

Ctrl + I: in nghiên

Ctrl + U: gạch chân

Ctrl + Shift + F : vào mục đổi font chữ

Ctrl + Shift + P : vào mục đổi cỡ chữ

 

Sao chép, cắn dán

Ctrl + C: copy

Ctrl + V: paste

Ctrl + X: cắt

Ctrl + D: copy dữ liệu từ ô phía trên

Ctrl + R: copy dữ liệu của ô sát bên trái

Ctrl + ‘ = Ctrl + Shift + “ : copy toàn bộ nội dung ô trên vào dòng dữ liệu đang nhập

 

Ẩn dòng, ẩn cột

Ctrl + 0: ẩn cột

Ctrl + 9: ẩn dòng

Ctrl + Shift + 0: bỏ ẩn cột

Ctrl + Shift + 9: bỏ ẩn dòng (Thực ra theo tài liệu sẽ ghi là: Ctrl + Shift + ( - nhưng ghi như thế ko thành quy luật nên nên nhớ ở trên số 9, ở dưới cũng số 9 sẽ tiện lợi hơn, tương tự với việc ẩn cột)

 

Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động

Ctrl + Z

Ctrl + Y

F4: lặp lại định dạng vừa sử dụng

 

Tìm kiếm, thay thế dữ liệu

Ctrl + H: thay thế

Ctrl + F: tìm kiếm

 

Di chuyển trong một sheet

Ctrl + G (=F5)

PageUp

Pagedown

Ctrl + home

Ctrl + end

Tab: sang ô bên phải

Shift + Tab: sang ô bên trái

Enter: xuống ô bên dưới

Shift + Enter: lên ô bên trên

 

Sheet

Ctrl + PageUp: sang sheet bên trái

Ctrl + PageDown: sang sheet bên phải

Ctrl + giữ chuột vào tên sheet và kéo: copy toàn bộ sheet

Shift + F11: tạo sheet mới

Alt+ E + L: Xóa sheet

 

 

Chọn ô

Shift + mũi tên phải

Shift + mũi tên trái

Shift + mũi tên lên

Shift + mũi tên xuống

Ctrl + Shift + mũi tên phải : chọn một chữ bên phải trong

Ctrl + Shift + mũi tên trái : chọn một chữ bên trái

Ctrl + A = Ctrl + Shift + dấu cách: chọn toàn bộ bảng

Ctrl + Shift + home: chọn từ ô con trỏ đến ô A1

Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến ô cuối cùng của bảng tính

Shift + dấu cách: chọn một dòng

Ctrl + dấu cách: chọn một cột

Ctrl + dùng con chuột nhấp chọn các ô không liền kề : chọn nhiều ô cùng lúc không liền kề

 

Thêm, xóa

Delete

Backspace

Ctrl + “ - “ : Xóa ô

Ctrl + Shift + “ + “ : Thêm ô

 

Comment:

Shift + F2: thêm mới comment, hoặc chỉnh sửa comment đã có

 

Dữ liệu

F2: Sửa nội dung trong ô

Ctrl + “;” : điền ngày hiện thời

Ctrl + Shift + “:” : điền giờ hiện thời

 

Định dạng dữ liệu

Ctrl + Shift + ~ : general

Ctrl + Shift + $ : current

Ctrl + Shift + %: %

Ctrl + Shift + ^: ngày, tháng, năm

 

Tính toán

Alt + “=” : Tự động hiện công thức cộng

F3: dán một tên đã đặt vào công thức

 

Vùng làm việc

Ctrl + F3: đặt tên vùng

 

Menu & Toolbar

Alt: chạy lên thanh menu

Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu

Shift tab : di chuyển ngược lại

Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo

Alt + ký tự gạch chân

Alt + mũi tên xuống  mũi tên xuống) : xổ danh mục trong một mục

Enter: chọn

ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar

 

Khác

Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file

Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ

Ctrl + K: thêm link

Shift + F10 = nhấp chuột phải

Ctrl + 1: hiện format cell

Ctrl + 7: ẩn / hiện thanh standard

Ctrl + Shift + 7 (&) : kẻ đường viền ngoài

Ctrl + Shift + -: bỏ đường kẻ ô

 

Trải nghiệm nhiều hơn, học được nhiều hơn, tiết kiệm chi phí, thời gian với khóa học kế toán phần mềm tại Công ty Kế Toán Hà Nội. Luôn luôn chia sẻ những thủ thuật kế toán, điều mà không phải nơi nào bạn cũng có được.

 

Mời bạn tham khảo Khóa học kế toán Phần mềm (Excel, Fast, Misa , Bravo…)

 

Kế Toán Hà Nội chúc các bạn công tác tốt với chia sẻ trên !

 


Các bài viết mới
Các tin cũ hơn